Privacybeleid

Privacybeleid WM Goodies

Handelsnaam: Kratom World
www.kratomworld.nl

Over ons privacybeleid

WM Goodies geeft veel om uw privacy. We verwerken uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met alle informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen. Je gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van WM Goodies. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 05/11/2020, bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webhosting

Wij maken gebruik van webhosting en e-maildiensten van Neostrada. Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Neostrada. Neostrada heeft toegang tot deze gegevens nodig voor (technische) ondersteuning. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Neostrada is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Software voor webwinkels

Onze webshop is ontwikkeld met behulp van Shopify software. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen genomen als het gaat om je persoonlijke gegevens, zoals een SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

E-mail en mailinglijsten 

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken we gebruik van de e-maildiensten van Spark Mail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Zoho Mail en Neostrada hebben geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen onze e-mail-traffic vertrouwelijk.

Betalingsproviders

Voor het afsluiten en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betaalprovider PAY NL. PAY NL verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer of creditcardnummer. PAY NL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. PAY NL bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de toepasselijke wettelijke grond is toegestaan. PAY NL heeft geen toegang tot uw bestelgegevens.

Beoordelingen ValuedShops

We gebruiken WebwinkelKeur om beoordelingen te verzamelen. Om een beoordeling achter te laten moet je je e-mailadres en naam invullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om je beoordeling te koppelen aan je bestelling. Daarnaast publiceert ValuedShops je naam op hun eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om je te vragen je review te verduidelijken, uit te werken of te becommentariëren. In het geval van een reviewverzoek delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken deze gegevens enkel en alleen om je uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Transport en logistiek

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om je bestelling succesvol bij je te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL, DHL en DPD. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Deze partijen gebruiken deze gegevens uitsluitend om de overeenkomst van levering uit te voeren.

Doel van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u onze diensten te leveren. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in direct verband staat met de opdracht of taak die u ons geeft. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - niet op basis van een verzoek - op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen verplicht tot geheimhouding op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel u te voorzien van en/of onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking in fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen we door de overheid verplicht worden om uw informatie te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen om mee te werken en te assisteren, maar zullen we, op basis van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bijhouden en bewaren totdat je ons laat weten dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten te worden. We zijn verplicht om facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die zijn gemaakt vanwege je opdracht of taak.

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokkene op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u dienovereenkomstig te identificeren. We houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in het geval van een verzoek om vergeten te worden houden we een administratie bij van geanonimiseerde gegevens.

U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machineleesbaar formaat op basis van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of gebruiken.

Recht op inspectie

U behoudt te allen tijde het recht op inzage in de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht van verwerkers die deze gegevens beheren, met vermelding van de categorieën waaronder wij deze gegevens opslaan.

Recht op correctie

U behoudt te allen tijde het recht op aanpassing van de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben of kunnen hebben op uw persoon. U kunt een dergelijk verzoek indienen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het e-mailadres dat bij ons bekend is, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest om deze beperking ongedaan te maken.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die op uw persoon betrekking hebben of die tot uw persoon herleidbaar zijn, door een derde partij naar keuze worden verwerkt. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of derden namens ons, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen leveren omdat wij de veiligheid van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij alle verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot op dat moment hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens op zodanige wijze dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de analytische dienst. Wij gebruiken deze dienst om informatie te verzamelen over hoe onze klanten onze website gebruiken. Wij verzamelen gegevens over uw surfgedrag en delen deze met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets gebruiken om uw bewegingen op internet te volgen. Google gebruikt deze informatie om op maat gemaakte advertenties en andere Google-diensten en -producten te leveren.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid aan te passen. Op deze pagina staat echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: WM Goodies
Adres: Hoogeveenenweg 4-i, 2913 LV, Nieuwerk aan den Ijssel, Nederland
Telefoon: +31 85 004 13 67
Email: [email protected]

Blog berichten

Breid je kennis over kratom uit door onze informatieve en leuke blogs te bekijken.

Bekijk alles
informatiefWhat is kratom? - WM Goodies

Wat is kratom?

In deze blogpost duiken we in de world van kratom, onderzoeken we de oorsprong, het gebruik, de potentiële voordelen, de risico's en de voortdurende discussies over de legaliteit en veiligheid van kratom.

Storing and preserving Kratom: Tips for long-lasting freshness - Kratom World

Kratom bewaren en bewaren: Tips voor langdurige versheid

Kratom wordt gewonnen uit de bladeren van de Mitragyna speciosa boom en wordt gewaardeerd om zijn potentiële therapeutische effecten. Om de voordelen te maximaliseren, is het essentieel om kratom goed te bewaren...

History of kratom - Kratom World

Geschiedenis van kratom

Terwijl sommigen kratom beschouwen als een wondermiddel voor pijnbestrijding en stressverlichting, staan anderen er sceptisch tegenover vanwege de mogelijke gezondheidsrisico's. Wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk?